Tổng Hợp Tomb Raider

Tomb Raider dựa trên cuộc truy tìm cổ vật của Lara Croft, một nhà nữ khảo cổ học người Anh trong cuộc tìm kiếm những kho báu cổ như Indiana Jones. Trò chơi đã được đón nhận nồng nhiệt và có ảnh hưởng rất lớn, tất cả các phiên bản ra mắt đều được cộng đồng gamer hào hứng đón nhận. SVNteam tổng hợp tất cả các phiên bản của Tomb Raider và chia sẻ đến tất cả các bạn, chúc các bạn chơi game vui vẻ!!

Tổng Hợp Tomb Raider

 • Tomb Raider: Unfinished Business - 1998

 • Ngày đăng: 15-07-2013
 • Lượt Xem: 1,769
 • Lượt tải: 587
 • Kích thước: 291.98 MB
 • Bình luận: 1
 • Game Tomb Raider: Unfinished Business - 1998 thuộc series Game  Tomb Raider do Sharingvn.com chia sẻ chúc các bạn chơi game vui vẻ  SYSTEM REQUIREMENTS MINIMUM PC REQUIREMENTS MINIMUM Pentium 60MHz Processor 8MB RAM SVGA Video Card Sound Card 2X CD-ROM Drive RECOMMENDED Pentium 90MHz Processor 16MB RAM      
 • Tomb Raider III: Adventures of Lara Croft - 1998

 • Ngày đăng: 15-07-2013
 • Lượt Xem: 1,930
 • Lượt tải: 666
 • Kích thước: 302 MB
 • Bình luận: 1
 • Game Tomb Raider III: Adventures of Lara Croft - 1998 thuộc series Game  Tomb Raider do Sharingvn.com chia sẻ chúc các bạn chơi game vui vẻ  System Requirements: Minimum: Minimum CPU Speed: 166 Minimum RAM Required (Mb): 16 Minimum Hard Disk Space (Mb): 7 Mb Graphics Type: SVGA Number of Colors: High Color Graphics Resolution: Multiple Resolutions
 • Tomb Raider II - 1997

 • Ngày đăng: 15-07-2013
 • Lượt Xem: 2,007
 • Lượt tải: 715
 • Kích thước: 135 MB
 • Bình luận: 0
 • Game Tomb Raider II - 1997 thuộc series Game  Tomb Raider do Sharingvn.com chia sẻ chúc các bạn chơi game vui vẻ  System Requirements: Minimum: Minimum CPU Speed: 90 Minimum RAM Required (Mb): 16 Minimum Hard Disk Space (Mb): 2 Mb Graphics Type: SVGA Number of Colors: High Color Graphics Resolution: 640x480
 • Tomb Raider - 1996

 • Ngày đăng: 15-07-2013
 • Lượt Xem: 2,620
 • Lượt tải: 864
 • Kích thước: 137 MB
 • Bình luận: 2
 • Game Tomb Raider - 1996 thuộc series Game  Tomb Raider do Sharingvn.com chia sẻ chúc các bạn chơi game vui vẻ  System requirements Minimum: Pentium II 266 MHz Direct 3D Hardware Accelerator with 8MB, 64 MB RAM Windows 95/98/ME CD-ROM: 4x or better DirectX 7 or higher compatible sound card 600 MB hard-disk space DirectX 7 or higher Recommended: Direct 3D Hardware Accelerator with 16MB