Tìm kiếm tùy chỉnh
Web
  • Series:
  • Người đăng: [Mr].0lala
  • Ngày đăng: 28-08-2013
  • Dung lượng: 38 MB
  • Bình luận: 1
  • Lượt xem: 3,135
  • Lượt tải: 1,067

  • Download.rar38 MB

Like Fanpage để được cập nhật thường xuyên nhé !!!


Paladog launched on Android Market, the apex of all defense games!

★Feb/2012 Paladog! is nominated (below 2 section) - Pocket Gamer Awards(UK)
- Best iPhone/iPod touch Game of the Year
- Best Strategy/Simulation Game
★Dec/2011 Rewind 2011 Best Seller(Paid) - Apple App Store(KOR)
★Sep/2011 'The Best Games You've Never Played' - Apple App Store
★Sep/2011 ‘Best Application’ - 1st KOREA MOBILE AWARD
★Mar/2011 'Golden Award(9/10)' - Pocket Gamer(UK)
★Feb/2011 'What's HOT, NEW / NOTEWORTHY' - Apple App Store
★Feb/2011 'No.1 on the App Top List/Top Grossing List for 8 weeks' - Apple App Store(Kor)


Introducing Paladog, the apex of all defense games!

Reviews>
- Setting a new benchmark for castle versus castle titles, Paladog manages to push genre forward by giving you a greater grip on gameplay (9/10, Gold Award) (pocketgamer.co.uk)
- Hours of game play, great replay value, and content updates! What more can you ask for? (Review by Brantusk)
- Amazing. I find nothing wrong with it. Just perfect game. (Review by ReidWassmer)
- One of the best games on the iPhone! (Review by Frankie Cordova)

Synopsis>
In a far future,
the mother earth has lost vitality due to overwhelming greed and selfishness of human.
Not so long after, the gods eventually decide to annihilate the entire human race.
Instead, critters have given intelligence to have a chance to establish their own civilization.
They worshipped their creators and spent a millennium in peace.
Different from human race, the critters were innocent, pure and peace loving creatures.
Meanwhile the devils were struggling to find evil minds which once were full of and around when the earth was full of human.
The devils, after all, decide to declare war on the critterland.
Critters have long accustomed to peace.
They seemed incapable to battle against the human undeads summoned from the hell by the devils and the fate of the nation seemed grim.
At the very moment everyone was about to give up hope, one paladin arose from the dark to fight back for the peace of the critterland….

His name…. was… Paladog.

Game Mode>
- Paladog : Escort, Destiny, Battlefield
- Darkdog : Boar Dash, Rocking Horse Defense, Dungeon Defense

Game Tips>
- Paladog : Allies in the range of aura can use stronger skills.
- Darkdog : Enemies in the range of dark aura get debuffed.
- Changing weapons or units that you use can make hard stages easier.
- The new hero, Darkdog mode gets unlocked bt clearing the event stage that shows up after the 3rd wave of Paladog Survival Mode.
- Paladog and Darkdog shares some items (Gem/Enchant stone/Phoenix Feather) together.
- Survival 'Friends' mode, which you can have fun with your Facebook friends added.


※Notice※
Paladog allow you to purchase in-game-items for real money.
Please disable in-app-purchase on your device if you don’t want this feature to be accessible.


Game Support>
- support@fazecat.com

Like Paladog on Facebook>
- http://facebook.com/fazecatpaladog

About FazeCat)
- http://facebook.com/fazecat
- http://twitter.com/fazecat
- http://me2day.net/fazecat


ⓒ 2011 FazeCat Co., Ltd And Paladog™ All Rights Reserved.

Paladog ra mắt trên Android Market, đỉnh của tất cả các trò chơi phòng thủ!

★ Feb/2012 Paladog! được đề cử (dưới mục 2) - Pocket Gamer Awards (Anh)
- Best iPhone / iPod touch Game của năm
- Chiến lược / mô phỏng trò chơi
★ Dec/2011 Rewind 2011 bán chạy nhất (Paid) - Apple App Store (KOR)
★ Sep/2011 'The Best Games Bạn đã bao giờ chơi - Apple App Store
★ Sep/2011 "Ứng dụng tốt nhất" - 1st KOREA MOBILE GIẢI THƯỞNG
★ Mar/2011 'giải thưởng Golden (9/10) - Pocket Gamer (Anh)
★ Feb/2011 'Có gì HOT, NEW / đáng chú ý - Apple App Store
★ Feb/2011 'No.1 trên App Danh mục / Danh sách Top có doanh thu hàng đầu cho 8 tuần "- Apple App Store (Kor)


Giới thiệu Paladog, đỉnh của tất cả các trò chơi phòng thủ!

Nhận xét>
- Thiết lập một chuẩn mực mới cho danh hiệu lâu đài so với lâu đài, Paladog quản lý để thúc đẩy thể loại về phía trước bằng cách cho bạn một va li lớn hơn về gameplay (9/10, giải thưởng vàng) (pocketgamer.co.uk)
- Giờ chơi trò chơi, giá trị chơi lại rất lớn, và cập nhật nội dung! Nhiều hơn những gì bạn có thể yêu cầu? (Đánh giá của Brantusk)
- Amazing. Tôi thấy không có gì sai trái với nó. Just perfect game. (Đánh giá của ReidWassmer)
- Một trong những trò chơi tốt nhất trên iPhone (Đánh giá của Frankie Cordova)

Nội dung>
Trong một tương lai xa,
đất mẹ đã mất đi sức sống do quá tham lam và ích kỷ của con người.
Không lâu sau đó, các vị thần quyết định cuối cùng để tiêu diệt toàn thể loài người.
Thay vào đó, sinh vật có trí thông minh để có một cơ hội để thiết lập nền văn minh riêng của họ.
Họ thờ người sáng tạo của họ và trải qua một thiên niên kỷ trong hòa bình.
Khác nhau từ cuộc đua của con người, sự sống vô tội, tinh khiết và các sinh vật hòa bình yêu thương.
Trong khi đó, các quỷ dữ đã phải đấu tranh để tìm thấy tâm trí ác mà một khi đã đầy và xung quanh trái đất là đầy đủ của con người.
Ma quỉ, sau khi tất cả, quyết định tuyên bố chiến tranh trên critterland.
Critters từ lâu đã quen với hòa bình.
Họ dường như không có khả năng để chiến đấu chống lại undeads con người triệu tập từ địa ngục ma quỷ và số phận của dân tộc dường như ảm đạm.
Ngay vào lúc tất cả mọi người từ bỏ hy vọng, một paladin phát sinh từ bóng tối để chiến đấu trở lại cho sự bình an của critterland ....

Tên của ông .... ... Paladog.

Game Mode>
- Paladog: Escort, Destiny, Battlefield
- Darkdog: Boar Dash, Rocking Horse Quốc phòng, Dungeon Defense

Mẹo>
- Paladog: quân Đồng minh trong phạm vi của hào quang có thể sử dụng các kỹ năng mạnh hơn.
- Darkdog: Kẻ thù trong phạm vi của Dark Aura debuffed.
- Thay đổi vũ khí, đơn vị mà bạn sử dụng có thể làm cho giai đoạn khó khăn dễ dàng hơn.
- Người anh hùng mới, chế độ Darkdog được mở khóa bt thanh toán bù trừ giai đoạn sự kiện cho thấy rằng sau khi làn sóng thứ 3 của Paladog chế độ Survival.
- Paladog và Darkdog cổ phiếu một số mặt hàng (Gem / Enchant đá / Phoenix Feather) với nhau.
Chế độ Survival "bạn, mà bạn có thể vui chơi với bạn bè của bạn trên Facebook.


※ Chú ý ※
Paladog cho phép bạn mua trong trò chơi mục cho tiền thật.
Xin vui lòng vô hiệu hóa trong mua ứng dụng trên thiết bị của bạn nếu bạn không muốn tính năng này để có thể truy cập được.


Trò chơi>
- Support@fazecat.com

Giống như Paladog trên Facebook>
- Http://facebook.com/fazecatpaladog

Giới FazeCat)
- Http://facebook.com/fazecat
- Http://twitter.com/fazecat
- Http://me2day.net/fazecat


Ⓒ 2011 FazeCat Co, Ltd Và Paladog ™ Tất cả các quyền.

 

  Paladog - screenshot thumbnailPaladog - screenshot thumbnailPaladog - screenshot thumbnailPaladog - screenshot thumbnailPaladog - screenshot thumbnail
Paladog - screenshot
Paladog - screenshot
Paladog - screenshot
Paladog - screenshot
Paladog - screenshot
Tag:

Chú ý: Password giải nén khi download game Paladog (Android + iOS) là svnteam hoặc gamesociu.com

Bình luận Paladog (Android + iOS): (1)

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Đề: Paladog (Android + iOS)

son01639262999 trả lời vào 12h28 ngày 18-08-17
ai co acc icloud tai paladog ko minh muon tải vs minh ko tai dk mong dk giup do
LIST PC GAMES
Fshare

Chú ý: Pass giải nén khi download svnteam hoặc Gamesociu.com

Bình luận mới