Game HOT

CPS1

CPS-1 là một hội đồng quản trị hệ thống giải tríđược phát triển bởi Capcom chạy phần mềm trò chơi được lưu trữ trên hộp mực ROM di động. Hơn hai chục danh hiệu giải trí đã được phát hành cho CPS-1, trước khi chuyển Capcom phát triển trò chơi trên để kế nhiệm của nó, là CPS-2

Danh sách Game
# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Tên Game Ngày đăng Dung lượng Lượt xem
CPS1 Willow 20-08-2014 1.70 MB 242
CPS1 Warriors of Fate 20-08-2014 3.77 MB 283
CPS1 Varth - Operation Thunderstorm 20-08-2014 1.45 MB 217
CPS1 U.N. Squadron 20-08-2014 1.22 MB 244
CPS1 Three Wonders 20-08-2014 2.37 MB 271
CPS1 Punisher 20-08-2014 3.87 MB 277
CPS1 Pang! 3 20-08-2014 1.47 MB 248
CPS1 Nemo 20-08-2014 1.29 MB 248
CPS1 Mercs 20-08-2014 1.68 MB 235
CPS1 Mega Twins 20-08-2014 1.37 MB 228
CPS1 Mega Man - The Power Battle 20-08-2014 3.17 MB 279
CPS1 Magic Sword - Heroic Fantasy 20-08-2014 1.38 MB 322
CPS1 Knights of the Round 20-08-2014 2.25 MB 251
CPS1 King of Dragons 20-08-2014 2.27 MB 221
CPS1 Ghouls 'N Ghosts 20-08-2014 1.54 MB 252
CPS1 Forgotten Worlds 20-08-2014 1.83 MB 226
CPS1 Final Fight 20-08-2014 1.34 MB 234
CPS1 Dynasty Wars 20-08-2014 2.17 MB 255
CPS1 Carrier Air Wing 20-08-2014 1.38 MB 212
CPS1 Captain Commando 20-08-2014 2.44 MB 257
CPS1 Cadillacs and Dinosaurs 20-08-2014 3.94 MB 233
CPS1 Area 88 11-08-2014 1.22 MB 240