Game HOT

Commodore 64

Commodore 64 trước đây được ra mắt công chúng vào tháng 1/1982 và là một mẫu máy tính 8 bit. Đây là mẫu máy tính cá nhân bán chạy nhất mọi thời đại

Danh sách Game
# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Tên Game Ngày đăng Dung lượng Lượt xem
Commodore 64 FutureKnight 13-08-2014 51.94 KB 221
Commodore 64 Future Fighter (19xx)(Novo Soft)[l C64 ROM Tape] 13-08-2014 115.87 KB 222
Commodore 64 Future Fighter (19xx)(Novo Soft)[a][l C64 ROM Tape] 13-08-2014 106.35 KB 193
Commodore 64 Future Bike Simulator (1990)(Hi-Tec Software LTD)[u] 13-08-2014 78.22 KB 228
Commodore 64 Future Bike Simulator (1990)(Hi-Tec Software LTD)[a] 13-08-2014 224.98 KB 217
Commodore 64 Future Bike Simulator (1990)(Hi-Tec Software LTD) 13-08-2014 275.43 KB 223
Commodore 64 Future Bike Simulator 13-08-2014 77.72 KB 258
Commodore 64 Fungus (1986)(Players Software)[a][l Microload] 13-08-2014 117.53 KB 211
Commodore 64 Fungus 13-08-2014 47.94 KB 233
Commodore 64 Fun School II for Under 6's - Write a Letter (198x)(Database 13-08-2014 49.85 KB 205
Commodore 64 Fun School II for Under 6's - Teddy Picnic (198x)(Database E 13-08-2014 76.21 KB 265
Commodore 64 Fun School II for Under 6's - Teddy Count (198x)(Database Ed 13-08-2014 65.93 KB 264
Commodore 64 Fun School II for Under 6's - Spell a Word (198x)(Database E 13-08-2014 87.23 KB 195
Commodore 64 Fun School II for Under 6's - Shape Snap (198x)(Database Edu 13-08-2014 67.99 KB 204
Commodore 64 Fun School II for Under 6's - Pick a Letter (198x)(Database 13-08-2014 74.49 KB 219
Commodore 64 Fun School II for Under 6's - Find the Mole (198x)(Database 13-08-2014 64.71 KB 229
Commodore 64 Fun School II for Under 6's - Colour Train (198x)(Database E 13-08-2014 73.67 KB 252
Commodore 64 Fun School II for Under 6's (198x)(Database Educational Soft 13-08-2014 267.64 KB 210
Commodore 64 Fun School II for Under 6's (198x)(Database Educational Sof2 13-08-2014 333.12 KB 214
Commodore 64 Fun School II for Under 6' (198x)(Database Educational Softw 13-08-2014 21.95 KB 218
Commodore 64 Fun School II for Under 6' (198x)(Database Educational Soft2 13-08-2014 24.92 KB 193
Commodore 64 Fun School II for 6-8 Year Olds (198x)(Database Educational2 13-08-2014 210.17 KB 217
Commodore 64 Fun School II for 6-8 Year Olds (198x)(Database Educational 13-08-2014 200.85 KB 245
Commodore 64 Fun School 3 for the Under 5's 13-08-2014 60.48 KB 238
Commodore 64 fued 13-08-2014 156.83 KB 224
Commodore 64 Fruity (1986)(Players Software)[a][l Microload] 13-08-2014 16.40 KB 212
Commodore 64 Fruity 13-08-2014 16.33 KB 193
Commodore 64 Fruitbank 13-08-2014 46.90 KB 220
Commodore 64 Fruit Machine Simulator II (1989)(Code Masters)[l Visiload] 13-08-2014 77.14 KB 226
Commodore 64 Fruit Machine Simulator II 13-08-2014 77.12 KB 230
Commodore 64 Fruit Machine Simulator (1987)(Code Masters)[u] 13-08-2014 6.38 KB 242
Commodore 64 Fruit Machine Simulator (1987)(Code Masters)[a][l Visiload T 13-08-2014 79.46 KB 242
Commodore 64 Fruit Machine 13-08-2014 74.79 KB 217
Commodore 64 Frost Chiller, The (1984)(Mastertronic LTD)[b] 13-08-2014 8.16 KB 217
Commodore 64 Frost Chiller, The (1984)(Mastertronic LTD)[a] 13-08-2014 45.00 KB 235
Commodore 64 Frost Chiller, The (1984)(Mastertronic LTD) 13-08-2014 45.38 KB 226
Commodore 64 Frost Byte (1987)(Mikro-Gen) 13-08-2014 30.63 KB 240
Commodore 64 Frost Byte 13-08-2014 139.45 KB 219
Commodore 64 Frost (19xx)(Commodore Format) 13-08-2014 52.28 KB 266
Commodore 64 Frontline (1984)(Interceptor Software)[a][l Microload] 13-08-2014 35.21 KB 220
Commodore 64 Frontline 13-08-2014 35.12 KB 214
Commodore 64 Frogger 64 (1983)(Interceptor Software)[a][l C64 ROM Tape] 13-08-2014 63.35 KB 231
Commodore 64 Frogger 64 13-08-2014 63.25 KB 261
Commodore 64 Frogger (1981)(Sega)(Sp)[h Meg Soft][a] 13-08-2014 59.30 KB 234
Commodore 64 Frogger (1981)(Sega)(Sp)[h Meg Soft] 13-08-2014 255.58 KB 224
Commodore 64 Frog Run (1983)(Anirog Software)[l C64 ROM Tape] 13-08-2014 144.65 KB 232
Commodore 64 Frog Run 13-08-2014 144.58 KB 222
Commodore 64 Frog 64 (1983)(Alligata Software LTD)[l C64 ROM Tape] 13-08-2014 249.71 KB 200
Commodore 64 Frightmare (Summit) 13-08-2014 176.42 KB 205
Commodore 64 Frightmare (1988)(Cascade Games LTD)[l Freeload] 13-08-2014 176.47 KB 195
Commodore 64 Frightmare (1988)(Cascade Games LTD)[a][l Freeload] 13-08-2014 244.94 KB 189
Commodore 64 Friday the 13th (1986)(Domark LTD)[b] 13-08-2014 3.90 KB 195
Commodore 64 Friday the 13th (1986)(Domark LTD) 13-08-2014 78.88 KB 202
Commodore 64 Friday The 13th 13-08-2014 48.39 KB 195
Commodore 64 Frenesis 13-08-2014 20.74 KB 236
Commodore 64 Freddy Hardest Part 2 13-08-2014 60.46 KB 243
Commodore 64 Freddy Hardest Part 1 13-08-2014 48.00 KB 207
Commodore 64 Freddy Hardest in South Manhattan (19xx)(Dinamic Software)(S 13-08-2014 257.67 KB 225
Commodore 64 Freddy Hardest (1988)(Dinamic Software)(Sp)(Side B)[l Visilo 13-08-2014 340.33 KB 236
Commodore 64 Freddy Hardest (1988)(Dinamic Software)(Sp)(Side A)[l Visilo 13-08-2014 263.41 KB 213