Game HOT

Atari 5200

Atari 5200 SuperSystem, thường được gọi là Atari 5200, là một video game console đã được giới thiệu vào năm 1982 bởi Atari Inc là một cao cấp giao diện điều khiển bổ sung cho phổ biến Atari 2600 . [2] Các 5200 được tạo ra để cạnh tranh với các Intellivision , nhưng vết thương lên trực tiếp hơn cạnh tranh với các ColecoVision ngay sau khi phát hành.

Danh sách Game
# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Tên Game Ngày đăng Dung lượng Lượt xem
Atari 5200 Mario Brothers 17-06-2014 12.56 kB 488